Member since September 2011.

Bio

I was born in Slovenia, 1988. Throughout my childhood I asked myself many questions in relation to who I am, what Life is and what does it mean to live. I explored lots of things considered unbelievable and laughable by the majority, like ghosts, aliens, life after death, conspiracy theories etc. I always strive to understand myself, the world and how it all really works. I faced many instances of abuse and pain in my life and I've always searched for solutions that would end all the horrible abuse that we see and participate in all over the world.

I found the Desteni group in 2008 and was immediately interested in the message itself and all the vast material offered for free. I studied it and started to apply the tools like Self-Forgiveness and Self-Honesty, to see how it works in practice. I soon realized that the tools provided by the Desteni group are the best and most effective tools I know for self change and self-perfection that anyone can use. And so I started to use them daily in my practical process of self-change, self-correction and self-alignment with The Fundamental Principle, that is Best for All Life:

Do not ignore and do onto others as you would not want to be ignored and done onto in their place.

Until this day I have still not seen any other group of people being so dedicated to stand as the living example of self-change, actually considering All Life Equally and applying Practical Solutions that are Best for All Life in Oneness and Equality. It is the group through which we will bring heaven on Earth for All, where everyone will Live in Dignity and be able to develop one's Life potential, as long as it is aligned with The Fundamental Principle.

I am ONE vote for World Equality and an Equal Money System!

Blaž Cegnar

Dan 34: Kaj je zloba?

Ko samoiskreno opazujemo svet ugotovimo, da je v njem veliko zlobe. In kaj sploh je zloba? Od kod izvira? Kdaj lahko rečemo, da smo zlobni in da so naša dejanja zlobna? Se zlobo sploh da odpraviti? Na to odgovarjam v posnetku. V posnetku sem omenil tudi predlog za Zagotovlj... —youtube.com

Dan 232 - Odpor do prodajalcev in strahovi do prodaje

Nadaljujem z izpisovanjem vzorcem glede prodajalcev in prodaje. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil prodajalce soditi kot sebične in vsiljive. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil vse prodajalce enačiti in jih dojemati kot sebične in vsiljive. Odpustim si, da sem... —blazcegnar.blogspot.com

Dan 33: Zakaj smo sužnji

Naša celotna družbe je še vedno urejena hierarhično, po principu gospodar-suženj. To lahko samoiskreno preveri vsak sam z opazovanjem družbenih odnosov. Toda kaj je vzrok takšne družbe? Zakaj ljudje še vedno ustvarjamo takšne odnose? In kako lahko ustvarimo družbo, v kateri bo... —youtube.com

Dan 231 - Sam svoj šef

Zadnje tedne se učim biti sam svoj šef pri poslovnih aktivnostih kot zastopnik za najnaprednejšo učno tehnologijo. To pomeni, da si sam razporejam čas za aktivnosti pri promociji in prodaji. Tega nisem še nikoli počel, zato pogosto naletim na občutek odpora in razne misli, s k... —blazcegnar.blogspot.com

Dan 230 - Radikalna preobrazba

Beseda radikalen izvira iz latinske besede radix, ki pomeni 'vir, izvor, bistvo'. Radikalna preobrazba je torej takšna, ki se nanaša na preobrazbo bistva. Bistvo pa je to, kar je za kaj najvažnejše in najznačilnejše. V samoiskrenosti hitro ugotovimo, da ljudje večino časa s... —blazcegnar.blogspot.com

Dan 32: Kako ustvarimo zamero

Kako si ustvarjamo čustvo zamere? Nam takšno čustvo sploh koristi? Ste se kdaj opazovali samoiskreno v procesu ustvarjanja tega ali kateregakoli drugega čustva? Jaz sem se in ugotovil sem, da mi vsa ta razna čustva zelo malo koristijo, če sploh. Zakaj bi si jih torej še ved... —youtube.com

Dan 31: Nazaj v prihodnost

Zamislite si, da ste dobili neponovljivo priložnost, da lahko za kratek čas v preteklosti srečate samega sebe. Recimo, da se obiščete pri starosti 10 let in da imate na vojo 10 minut. Kaj bi si želeli povedati in sporočiti? To sem se v samoiskrenosti vprašal tudi sam in o tem... —youtube.com

My Declaration of Principle: 17. Standing as a Living Example

The 17th Principle I am committing myself to live by is this: I must in my thoughts, words and deeds – but most importantly in my living actions, become a living example for others in my world that is noticeable and visible when it comes to the potential of a person to change ... —blazprocess.blogspot.com

Dan 229 - Strah iz otroštva

Že kar nekaj časa nisem napisal bloga, tako da prav paše malo pisat. Zadnje čase se predvsem posvečam prodajnim aktivnostim. Ker nisem prej nikoli v življenju prodajal stvari, deloval kot kakšen zastopnik ali nekdo, ki mora sodelovati z veliko nepoznanimi ljudmi, mi to predsta... —blazcegnar.blogspot.com

Dan 29: Misli so orodje

Naše misli (in um) so orodje, ki ga vsi uporabljamo, čeprav se tega večinoma niti ne zavedamo. Za vsako orodje velja, da če ga želimo uporabljati konstruktivno, se ga moramo najprej sploh naučiti uporabljati. Se torej sploh kdaj vprašamo, kako uporabljati misli in um tako, da ... —youtube.com

Dan 28: Izvor občutka manjvrednosti

Vsi ljudje se kdaj počutimo manjvredne ali večvredne od drugih ljudi. Od kod pa sploh izvira ta občutek inferiornosti ali superironosti? Kako si ga ustvarimo? Nam sploh koristi? Sam sem ugotovil, da je ustvarjanje takšnih občutkov in odnosov do drugih škodljivo, ker si s tem o... —youtube.com

Dan 228 - Združevanje političnih skupin s Principom

Kar lahko v zadnjem času z opazovanjem družbe spoznamo je to, da smo ljudje počasi začeli dojemati, da se moramo politično angažirati in ponovno vklopiti v sisteme upravljanje družbe, ker bomo le tako lahko na miren in demokratičen način povrnili družbo v stanje, v katerem bo ... —blazcegnar.blogspot.com

Dan 27: Znate ločiti med mnenji in dejstvi?

Opazil sem, kako ljudje pogosto govorimo o mnenjih, kot da so resnična in kot da predstavljajo dejstva fizične realnosti, čeprav jih nismo nikoli samo preverili in kritično ocenili v praksi. Znati ločevati med mnenji in dejstvi je bistvenega pomena za ustvarjanje realnosti in ... —youtube.com

Dan 26: Zdravorazumske odločitve

Ste se kdaj samoiskreno opazovali pri tem, ko ste se o nečem odločali? Po kakšnem postopku se ljudje sploh odločamo? Ste se kdaj vprašali, kakšna je razlika med zdravorazumskim, racionalnim odločanjem in iracionalnim odločanjem? Iracionalno odločanje predvsem temelji na čustvi... —youtube.com

Dan 24: Podrejenost denarju

Večinoma se slepo podrejamo denarju in se tega niti ne zavedamo. Pa se sploh kdaj vprašamo, kaj je to denar, od kod izvira, kdo ga ustvarja in kako? Je trenutna uporaba denarja takšna, ki je najboljša za vse in ki vsem zagotavlja dostojno življenje? Kako torej definirati in up... —youtube.com

Dan 24: Kako ljudje ustvarjamo sebe - poistovečanje

Ste se kdaj vprašali, kako ljudje samega sebe ustvarjamo? Zakaj sploh imamo določene osebnostne značilnosti? So nam dane že od rojstva ali smo si jih sami ustvarili? Lahko ljudje spremenimo svojo osebnost in posledično samega sebe in to kdo smo kot živo bitje? Seveda! Toda naj... —youtube.com

Dan 23: Predlog za Zagotovljen življenjski dohodek

Za vse tiste, ki še niste slišali za LIG oz. ZŽD in za vse tiste, ki se vam močno upira branje slovenskega 12-stranskega prevoda predloga, ki ga najdete na spodnji povezavi, sem pripravil kratek povzetek, v katerem razložim osnovne točke predloga. ZŽD oz. LIG: http://issuu.... —youtube.com

Dan 22: Skrivni dogovori - TTIP

Skrivni dogovori, kot je recimo trenutno aktutalen TTIP, niso v skladu s Principom, ki je najboljši za vse. Sklepa se jih iz zelo sebičnih namenov, zato pa tudi so skrivni. Kdor želi dobri vsem, nima nobene potrebe po tem, da bi karkoli skrival. Od kod torej izvirajo ti skrivn... —youtube.com

Dan 227 - Praktično ustvarjanje raja na Zemlji

Ste že kdaj slišali za sistemske zlorabe? Če že niste zanje slišali, ste jih pa zagotovo videli, če že ne kar občutili. Sistemske zlorabe so predvsem takšne, kjer zaradi neučinkovitega in neprimernega načina sistemske in družbene organizacije prihaja do različnih zlorab ljudi ... —blazcegnar.blogspot.com

Dan 226 - Kapitalistična tombola

V kapitalizmu je vse ena velika tombola, kjer ima vsak mogoče 10% možnosti, da se bo rodil v družino, kjer bo lahko dostojno odraščal, ali pa da bo dobil zaposlite s človeka vredno dostojno plačo in dostojnimi pogoji dela, ali pa da bo dobil izdelek zadovoljive kakovosti, ko b... —blazcegnar.blogspot.com

Dan 21: Izvor strahov

Vsi poznamo čustvo strahu. Pa vemo od kje izvira in kako lahko strah odpravimo? Vsi strahovi dejansko izhajajo iz dveh primarnih strahov. Več v posnetku... Moj osebni spletni portal: http://blazcegnar.com Priporočen uvodni brezplačni spletni tečaj DIP Lite za samo-pomoč... —youtube.com

Dan 225 - (Ne)Učinkovito zastopništvo

Začel sem z aktivnostmi v sklopu prodaje napredne učne tehnologije TechnoTutor, kar pomeni, da se moram soočati s potencialnimi strankami in se naučiti učinkovite predstavitve izdelka, pa tudi znati zainteresirati ljudi, ki o tem še ničesar ne vedo. Ob tem izvajam tudi anketo ... —blazcegnar.blogspot.com

Dan 20: Kako najti idealnega partnerja

Vsak si želi najti svojega idealnega partnerja in vsi si kdaj predstavljamo, kakšne lastnosti naj bi imel. Toda največje vprašanje je, kako idelanega partnerja najti? Kako ga izbrati? V posnetku podajam odgovore in dokončno, najboljšo rešitev za ta problem, na podlagi lastnih ... —youtube.com

Dan 18: Samoodpuščanje

Metoda samoodpušanja je najbolj učinkovit način za vzpostavljanja lastne čustvene stabilnosti, zdravega razuma, za samopomoč in samospremembo ter usklajevanje lastnega delovanju s temeljnim Principom, ki je najboljši za vse. Ko se naučimo učinkovite uporabe samoodpuščanja, ... —youtube.com

Dan 17: Predpogoj za samorefleksijo

Moj osebni spletni portal: http://blazcegnar.com Priporočen uvodni brezplačni spletni tečaj DIP Lite za samo-pomoč in vzpostavljanje samo-direkcije, usklajene s temeljnim Principom delovanja: http://lite.desteniiprocess.com http://facebook.com/DIPLite Temeljni Princip... —youtube.com

Dan 16: (Medčloveški) odnosi

Ko začnemo samoiskreno opazovati način ustvarjanja odnosov z drugimi ljudmi ugotovimo, da večino odnosov, ki jih ustvarimo, sploh ni resničnih, ker jih ustvarimo v našem umu, v praktični resničnosti pa ne. To so Iluzorne relacije / odnosi, s katerimi v sebi in med drugimi ljud... —youtube.com

Dan 224 - Strah pred nastopom in neizpolnjevanjem pričakovanj

Danes bom še enkrat iz drugega zornega kota raziskal dvome in strahove, ki se mi pojavljajo ob misli na nek javni nastop pred ljudmi. Ponavadi, kadar resno pomislim na to, da bi lahko tako nastopil, precej hitro, v parih sekundah, začutim nervozo in strah. Posledično se mi sp... —blazcegnar.blogspot.com

Dan 15: Odgovornost in samoodgovornost

Ljudje smo pravi mali bogovi, ker razpolagamo z močjo so-ustvarjanja. Večinoma se zelo slabo zavedamo dejstva, da imamo nase in na svojo okolico in ljudi ogromen vpliv. S tem pa tudi odgovornost, da se ravnamo v skladu s Principom, ki je najboljši za vse. Da pa se sploh lahko ... —youtube.com

Dan 14: Iskenost in samoiskrenost

Samoiskrenost je ključna sposobnost vsakega posameznika, ki jo imamo vsi. Brez uporabe samoiskrenosti ne moremo biti v življenju učinkoviti. Posledice neuporabe samoiskrenosti vključujejo zmedenost, čustveno nestabilnost in podrejenost lastnim umskim miselnim vzorcem, ki smo j... —youtube.com

Dan 13: Iluzorne sodbe

Vsi ljudje neprestano sodimo in presojamo druge ljudi in stvari. Večino teh sodb je iluzornih, nepraktičnih, čustvenih, nepotrebnih in celo zlorabljalnih. Z iluzornimi sodbami se v življenju zgolj po nepotrebnem omejujemo. Zato takšne sodbe niso sprejemljive in jih niti ni tež... —youtube.com